Menu

Verbinding met Wmo

Verbinding met Wmo
Er wordt veel gesproken over de kansen die er liggen om sport- en beweegactiviteiten en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verbinden. Immers staan vaak dezelfde doelgroepen centraal. Ervaring leert dat sport een bijdrage kan leveren bij de aanpak van maatschappelijke problemen. Sport biedt een alternatief voor het hangen op straat en bevordert daarmee veiligheid in buurten. Sport houdt mensen ook langer vitaal en voorkomt of vertraagt daarmee een overgang tot (zwaardere) zorg. Dat is ook precies wat de Wmo beoogt; mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn en te laten participeren in de maatschappij.

Het is aan gemeenten om de verbanden te leggen om het maximale uit de sport en de Wmo te kunnen halen. Het combineren van die thema’s biedt daarmee inspiratie voor een nieuwe manier van werken. Iets wat al gebeurt op het terrein

Wij werken samen met