Menu

Naschools zorg-/sportaanbod in Zaanstad

Stichting Sport-Z heeft een overeenkomst getekend met gemeente Zaanstad. Hierdoor kunnen de actieve beweegprogramma's van Sport-Z ingezet worden in het naschoolse aanbod van het basisonderwijs. Scholen kunnen zich inschrijven op de lessen en deze aan hun leerlingen aanbieden. Centraal tijdens de lessen staan maatschappelijke thema's zoals zelfverdediging, een inclusieve maatschappij, drempelverlagend kennismaken met nieuwe sporten en meedoen voor íedereen.

De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen, ook voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is en die geen aansluiting vinden bij het reguliere sportaanbod.

Weten wat Sport-Z voor jouw gemeente of school kan betekenen? Neem contact op met Ruben Nijhuis, via r.nijhuis@sport-z.org.

Wij werken samen met