Menu

Bevorderen van jongerenparticipatie

'MOVERZ' is een cursus, aangeboden vanuit de gemeente, voor creatieve en sportieve jongeren die graag een positieve bijdrage willen leveren aan hun omgeving.

De cursus 'MOVERZ' bestaat voor creatieve en sportieve jongeren tussen de 14 en 23 jaar - op ieder niveau - die graag een sportieve en positieve bijdrage willen leveren aan hun omgeving.

Het doel van de cursus ‘MOVERZ’ is om jongeren maatschappelijk te betrekken bij hun stad, wijk of (sport)club. De jeugd is de toekomst. Door jongeren maatschappelijk te betrekken, krijgen zij een positiever beeld van hun stad, wijk of (sport)club. Ook ontstaat er hierdoor ‘good-will’ bij de jongeren, waardoor zij meer willen betekenen voor hun omgeving.

De cursus wordt gegeven door een coach. Deze begeleidt de jongeren bij het behalen van individuele gestelde doelen.

De jongeren leren over onderwerpen als het plannen en organiseren, het maken van een begroting, het opzetten van PR en Communicatie en het afronden van een project.

Alle bijeenkomsten worden opgesplitst in twee onderdelen:

Het praktijkonderdeel

Tijdens het praktijkonderdeel wordt er toegewerkt naar een zelf gekozen event. De deelnemers ontwikkelen competenties die nodig zijn om voor een groep te staan tijdens een (sport)activiteit. Door middel van sport en spel leren de deelnemers elkaar kennen en te vertrouwen.

De MOVERZ zullen aan het eind van het traject hun eerste event op eigen kracht draaien, waarnaar zij tips ontvangen van de coach.

Het theorieonderdeel

Het theorieonderdeel leent zich voor het overdragen van kennis over onderwerpen zoals: het plannen en organiseren, het maken van een begroting, het opzetten van PR en Communicatie en het afronden van een project.

Op het moment zijn in de Gemeente Alkmaar al heel veel Moverz actief.

Vragen of benieuwd naar wat Sport-Z kan betekenen voor uw gemeente? Neem contact met ons op: info@sport-z.org of bel naar 06 11 04 21 89

Wij werken samen met