Menu

Maatschappelijk Sportregisseur in Gemeente Bergen

Stichting Sport-Z is actief betrokken bij het beweegbeleid in de gemeente Bergen. Sport-Z zet sport als middel in om een samenleving te creëren waar iedereen aan mee kan doen, vooral voor hen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. In deze samenwerking worden continu nieuwe beweegprojecten gestart, in samenwerking met de buurtsportcoaches, onderwijs- en zorginstellingen, sportverenigingen en de sociale adviesraad.

Sport-Z geniet al bekendheid in de gemeente Bergen door haar betrokkenheid bij het onderhouden van het platform ‘Uniek Sporten’, waar mensen met een beperking die willen sporten in contact worden gebracht met sportverenigingen die een gepast aanbod voor hen organiseren. Het netwerk aan contacten wordt nu uitgebreid, om zo ook andere samenwerkingspartners te binden en concrete activiteiten te starten.

“Ik merk dat in de gemeente Bergen al veel wordt bewogen, en er bestaan mede vanuit de buurtsportcoaches, (sport)verenigingen en scholen ook mooie initiatieven. Wij gaan dit beleid vanuit Sport-Z intensiveren, wat wil zeggen dat we de doelgroepen die nu minder goed bereikt worden ook gaan betrekken bij het aanbod, of nieuw aanbod op hun behoeftes afstemmen,” aldus Lavinia Bijl, als maatschappelijk sportregisseur van Sport-Z betrokken bij de gemeente Bergen.

Er zijn altijd inwoners die belemmeringen ervaren, dit kan komen door iemands leeftijd, levensfase, fysieke of mentale gezondheid, achtergrond, financiële situatie of sociale positie. De programma’s die Sport-Z opstart zijn dan ook gericht op het bevorderen van participatie, vitaliteit, gezondheid en sociale interactie binnen deze doelgroepen. Samenwerkingspartners vindt de maatschappelijk buurtsportcoach o.a. in het onderwijs en zorginstellingen en welzijnswerk.

Heeft u vragen voor Lavinia, dan kunt u contact opnemen via L.Bijl@sport-z.org of 06-43234035.

Wij werken samen met