Menu

Maatschappelijk Regisseur in Castricum

In februari 2021 is onze collega van Sport-Z, Madeleine Stoop, gestart als maatschappelijk regisseur in de gemeente Castricum. Vanuit deze functie zal zij verbindingen gaan leggen tussen maatschappelijke organisaties die actief zijn binnen zowel de creatieve als de sportieve sector.

Daarnaast zal de maatschappelijk regisseur zich richten op het activeren van doelgroepen in de sportaccommodaties binnen de gemeente. Door programma's en activiteiten aan elkaar te verbinden wordt bovendien actief gewerkt aan de doelstellingen binnen het gemeentelijke sociale domein. “Vanuit het samenwerkingsverband Aangepast Sporten zijn we al enigszins in Castricum bekend; omdat we hier het platform www.unieksporten.nl onderhouden. De partners die een aangepast aanbod aanbieden zullen we de komende tijd gaan verbinden met partijen en organisaties die actief zijn binnen het gemeentelijke sociale domein. Op het gebied van sport en cultuur zullen we partners bijéén brengen om zo voor kennisdeling en nieuwe samenwerkingsverbanden te zorgen. Voor Castricum ben ik zo de regisseur die samenwerkingen initieert, ontwikkelt, begeleidt en verduurzaamt,” aldus Madeleine Stoop.

Stichting Sport-Z
Sport-Z is een maatschappelijke stichting die werkt aan een samenleving waar iedereen aan mee kan doen, vooral voor hen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Hierbij zet zij sport- en beweegactiviteiten in om verschillende doelgroepen binnen de samenleving te vitaliseren, te laten participeren en te enthousiasmeren. Zo wordt gewerkt aan gezondheid, sociale cohesie, zelfredzaamheid en zelfregie van individuen. Met deze activatie sluit Sport-Z aan bij verschillende gemeentelijke beleidsdomeinen, waaronder WMO, sport, participatie en jeugd(zorg). Door al deze kennis te combineren kan Sport-Z op een sociaal maatschappelijke wijze invulling geven aan vraagstukken van de gemeente.

Na de kennismakingsronde door de gemeente wordt een concreet actieplan beschreven met daarin de aanpak voor de komende jaren. Geïnteresseerden kunnen contact met haar opnemen via m.stoop@sport-z.org.

Wij werken samen met