Menu

Meer participatie in de maatschappij

Deelnemen aan de maatschappij, op een bepaald niveau, kan voor sommigen een hele uitdaging zijn. Het doel van IkSTART is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die weinig tot niet deelnemen aan het sociale verkeer, terug te brengen in de maatschappij.


Binnen het programma van IkSTART volgen klanten een persoonlijk traject. Op deze manier werken zij aan hun eigen toekomst. Aan de hand van beweegprogramma's gaan klanten aan de slag. Hierbij wordt voornamelijk ingezet op vaardigheden die zij (verder) moeten ontwikkelen en die bijdragen aan het verhogen van hun participatiegraad.


Elk traject start met een individuele intake. Tijdens dit persoonlijk gesprek wordt de persoonlijke situatie in kaart gebracht en wordt er gekeken welke beweegprogramma's aansluiten bij de behoeften en leerdoelen van de klant. De enige voorwaarden aan dit programma is dat de klant bereid is het intakegesprek aan te gaan.


Vragen of benieuwd naar wat Sport-Z kan betekenen voor uw gemeente?

Neem contact met ons op via info@sport-z.org of bel naar 06 11 04 21 89

Wij werken samen met