Menu

Verenigingsondersteuning

Stichting Sport-Z denkt graag mee met sportaanbieders bij het optimaliseren van hun aanbod voor mensen met een beperking.

Advies
De Regio Coördinator Aangepast Sporten adviseert verenigingen bij het opzetten of optimaliseren van hun sportaanbod voor mensen met een beperking. Zo wordt er gekeken naar een match in vraag en aanbod en toegankelijkheid voor de doelgroep. Ook kan de vereniging ondersteunt worden in de PR, om zo het aanbod onder de aandacht te brengen. Het online platform Uniek Sporten wordt hiervoor ingezet.

Meet up ‘Deskundigheidsbevordering Aangepast Sporten’
De Meet up 'Deskundigheidsbevorderingen Aangepast Sporten' is bedoeld voor sportaanbieders, zoals verenigingsmanagers, bestuurders, vrijwilligers, verenigingsondersteuners en andere belangstellende die betrokken (willen) zijn bij het aangepast sporten. Tijdens de Meet up ‘Deskundigheidsbevorderingen Aangepast Sporten’ licht de Regio Coördinator sportaanbieders in over de ontwikkelingen op het gebied van aangepast sporten. Deze Meet up is een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met andere sportaanbieders en professionals.

De Meet up ‘Deskundigheidsbevorderingen Aangepast Sporten’ worden meerdere malen in het jaar georganiseerd. Elke periode wordt er aandacht besteedt aan een ander thema. Bekijk hier het actuele aanbod.

Meer informatie of advies nodig? Neem contact op met Regio Coördinator Aangepast Sporten, Madeleine Stoop, via m.stoop@sport-z.org of 06 11 14 97 28.

Wij werken samen met