Menu

Privacy statement

Sport-Z heeft voor haar dienstverlening aan u als klant een aantal gegevens van u nodig. Het verzamelen en gebruiken van deze gegevens valt vanaf 25 mei 2018 onder de nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze AVG stelt een aantal eisen aan ons als organisatie, waaronder het vragen van toestemming aan u als onze klant.

Toestemming
De persoonsgegevens die wij van u vragen, worden gebruikt om uw inschrijving of reservering te verwerken in onze systemen, uw diploma te kunnen uitreiken, u een passend aanbod van activiteiten of diensten te kunnen doen en u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Als u betaalt via een automatische incasso hebben wij natuurlijk ook uw bankrekeningnummer nodig en als u via een factuur betaalt, sturen wij deze naar het door u opgegeven adres. Ook voor het doorgeven van wijzigingen van uw (sport)lessen of bij noodgevallen willen wij u kunnen bereiken. De gegevens die wij van u nodig hebben, zijn: uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Soms vragen we u ook om aanvullende (o.a. medische) gegevens, omdat deze relevant zijn voor de aard van de activiteit of organisatie van de juiste begeleiding en veiligheid.

Voor sommige producten of diensten is het belangrijk dat wij in één opslag kunnen zien of de activiteit bij u past, daarom willen wij ook graag uw leeftijd of geboortedatum weten en of we u bij de mannen of de vrouwen moeten indelen. Voor foto’s van activiteiten of evenementen die door medewerkers van onze organisatie worden gemaakt, waar u duidelijk herkenbaar op in beeld bent en die gebruikt worden voor promotiedoeleinden, wordt u apart om toestemming gevraagd. Wij kunnen helaas niet voorkomen dat er andere deelnemers of ouders/verzorgers zijn die op eigen initiatief foto’s nemen.

Toestemming verlenen
Voor het gebruiken en bewaren van uw gegevens hebben wij uw toestemming nodig. Voor elk gezinslid dient apart toestemming te worden gegeven. Dit doet u gebruikelijkerwijs tijdens het inschrijfproces.

Sport-Z heeft in de contracten met de bedrijven die de servers en/of onze systemen beheren duidelijke afspraken gemaakt, zodat ook zij de gegevens die wij van u hebben zorgvuldig en volgens de Europese wetgeving verwerken en bewaren. Binnen onze organisatie zijn slechts enkele medewerkers bevoegd om uw gegevens in te zien en te bewerken. Wij bewaren uw gegevens in principe zolang u klant of sporter bij ons bent en zullen deze niet delen met anderen.

Als u niet langer wenst dat wij over uw persoonsgegevens beschikken, bijvoorbeeld omdat u niet langer klant bij ons bent, kan u ons via info@sport-z.org vragen uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit geldt ook als u een wijziging wil doorgeven.

Toestemming - VakantieFUN
Let op, omdat we bij VakantieFUN met een kwetsbare doelgroep kinderen werken is het noodzakelijk dat we de gegevens van de deelnemers (waaronder soms ook medische gegevens) gedurende de looptijd van de activiteiten mogen bewaren. We kunnen onze zorg hierdoor afstemmen op de behoefte van het kind en de groep. Indien u geen toestemming geeft kunnen we de veiligheid van de deelnemer niet garanderen, en kan hij/zij helaas niet aan de activiteiten deelnemen.

Wij werken samen met